Literatura

W dziale literatura można zapoznać się z publikacjami bądź książkami , używanymi do oznaczania fauny amonitowej.

BERT, D. 2004. Révision, étude systématique et évolution du genre Gregoryceras Spath, 1924(Ammonoidea, Oxfordien)in Annales du Muséum d′Histoire Naturelle de Nice -Tome XIX - Ville de Nice p 85 , pl  14-16.

COLLIGNON, M. 1958. Atlas des fossiles caractéristiques de Madagascar. Volume II: Bathonien-Callovien. Service géologique de Madagascar Edit. pl. VII- XXXIII.

MATYJA, B.A. 1977. Stratygrafia oksfordu południowo-zachodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich. Acta Geologica Polonica ,27(1) 41-64.Warszawa .

MALINOWSKA, L. 1972a Middle and Upper Oxfordian in the north-west part of the Częstochowa Jurassic. Biuletyn Instytutu Geologicznego,233,5-44.

NEUMAYR, M. 1871. Die Cephalopoden-Fauna der Oolithe von Balin bei Krakau. Abh. Geol. Reichsanst.5(2) : 19-54.

RÓŻYCKI, S.Z. 1953.Górny dogger i dolny malm Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Prace Instytutu Geologicznego,Nr 17, 1-412.

GŁOWNIAK, E. 2000.The Platysphinctes immigration event in the Middle Oxfordian of the Polish Jura Chain (Central Poland).Acta Geologica Polonica,50, 143-160.

KOPIK, J. 1979. Kelowej jury częstochowskiej (południowo-zachodnia Polska).Prace Instytutu Geologicznego,Nr 93 , 5-56.

BUCKMAN, S.S. 1909-1930.Yorkshire type ammonites, 1-7, pp. 1-300.Wheldon & Wesley;London.

SPATH, L.F. 1927-1933. Revision of the Jurassic cephalopod fauna of Kachh (Cutch).Palaeontologia Indica, N.S. ,

9, Memoir 2 , part 1-6 , 1-945.

HAHN, W. 1971. Die Tulitidae BUCKMAN , Sphaeroceratidae BUCKMAN und Clydoniceratidae BUCKMAN (Ammonoidea) des Bathoniums (Brauner Jura E ) im südwest-deutschen jura . Jahresh. Geol. Landesamt Baden Württ., 13 : 55-122.

TEISSEYRE W., 1888. Studyja paleontologiczne. I. Proplanulites novum genus . Pam. Akad. Um. T. 14. Kraków.

WAAGEN, W. 1875. The Cephalopoda // Jurassic fauna of Kutch. Palaentologia Indica. Ser. IX. V. 1. Calcutta. 247 p.

palentologia

Wszystkie prawa zastrzeżone jurassicammonites.pl